• Vragen of contact?

 • +31 (0)70 360 5101

  Bedenktijd bij aankoop van een (tweede) woning in Frankrijk verruimd

  Stel je ziet een mooi huis in Frankrijk en je merkt dat er andere gegadigden zijn met wie de verkopende makelaar eveneens in gesprek is. Uit angst om er naast te grijpen bezwijken aspirant-kopers dan nogal eens onder die druk en tekenen zij een schriftelijke koopovereenkomst.
  Zowel de Nederlandse als de Franse wetgever onderkennen dat dit maar al te vaak voorkomt. Zij hebben daarom beschermende bepalingen in de wet opgenomen waarop aspirant-kopers zich in voorkomend geval kunnen beroepen. Hiermee worden consumenten beschermd tegen impulsaankopen.
  Daarom geldt voor contracten die tot doel hebben de verwerving van een woning in Frankrijk, net als in Nederland, een wettelijke bedenktijd. Binnen deze termijn kan een koper alsnog afzien van een inmiddels door hem ondertekende koopovereenkomst. Er is sprake van dwingend recht, met andere woorden: contractuele uitsluiting van deze bedenktijd is nietig.
  In Nederland is die bedenktijd 3 dagen; in Frankrijk was die tot voor kort 7 dagen.
  Door de Loi Macron die per 8 augustus 2015 in werking is getreden (onder wijziging van artikel L271 lid 1 van de Code de la Construction et de l’Habitation) is de termijn van de bedenktijd nu verlengd naar 10 dagen.
  De termijn begint te lopen op de dag dat de ondertekende koopovereenkomst (meestal de ‘Compromis de Vente’) aan de koper in handen wordt gesteld.
  Uitsluitend de koper kan zich op deze termijn beroepen; de verkoper is door ondertekening van het contract direct gebonden.
  Dus als de koper van een woning in Frankrijk zich alsnog bedenkt dan moet hij dit binnen genoemde 10 dagen per aangetekende brief aan de verkoper laten weten en is hij alsnog zonder verdere consequenties “van de koop af”.
  France Estate Services
  Telefoon: 070 3605101 of 0653813535
  Email: info@franceestateservices.com
  Aanmelden nieuwsflits
  U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsflits.