• Vragen of contact?

 • +31 (0)70 360 5101

  Belangrijke bezwaartermijn plus-value vervalt 31 december a.s.!

  Sinds medio 2012 heft Frankrijk ook bij niet-ingezetenen van Frankrijk in totaal 15,5% extra plus-value over de winst bij verkoop van een huis (zijnde niet het woonhuis) in Frankrijk. Dit betreft een heffing van sociale zekerheidspremies (prélèvements sociaux).
  De uiterste termijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze heffing van 15,5% bij plus-value aangiftes i.v.m. verkopen in 2012, vervalt op 31 december 2014.

  Deze heffing is ingegaan medio 2012. Er is tot eind 2014 de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken voor verkooptransacties in 2012 waarover de extra heffing van 15,5% is berekend.

  Rechtsgrond voor het bezwaar is dat de heffing in strijd is met de Europese wetgeving die bepaalt dat een ingezetene van een lidstaat van de EU niet onderhevig kan zijn aan sociale heffingen in meerdere EU-lidstaten. De dubbele heffing is strijdig met het principe van het vrije Europese verkeer. Ook geeft de afdracht in Frankrijk geen enkele tegenprestatie. Dit wordt in strijd geacht met het EU-recht. De Europese Commissie heeft deze kwestie intussen aanhangig gemaakt bij het Europese Hof, maar het is onzeker wanneer hierop een beslissing valt.

  Om te vermijden dat u te laat bent i.v.m. de vervaldatum van de indieningstermijn van uw bezwaar moet u uiterlijk vóór 31 december 2014 uw bezwaarschrift hebben ingediend. Wij wijzen u hierbij graag de juiste weg!

  France Estate Services

  Telefoon: 070 3605101 of 0653813535
  Email: info@franceestateservices.com 

   

   

   

  Aanmelden nieuwsflits
  U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsflits.