• Vragen of contact?

 • +31 (0)70 360 5101

  Doorbraak in Franse Plus Value procedure!

  HEFFING SOCIALE LASTEN ONRECHTMATIG VERKLAARD DOOR CONSEIL D’ETAT (FRANSE RAAD VAN STATE).

  ZONDER TIJDIG BEZWAARSCHRIFT PLUS VALUE BELASTING IN FRANKRIJK GEEN TERUGGAVE!

  Op 27 juli jl. heeft de Conseil d’Etat in Frankrijk uitspraak gedaan in de zaak De Ruyter conform het op 26 februari 2015 gegeven oordeel van het Europese Hof van Justitie.

  De Franse overheid zal deze uitspraak direct moeten toepassen op de heffing van sociale lasten bij onroerend goed verkoop door niet- Frans- ingezetenen. Een wetswijziging is hiervoor noodzakelijk. Maar de Franse overheid zal niet spontaan de ten onrechte geheven sociale lasten terugbetalen! Voor een dergelijke terugbetaling blijft een geheel correct volgens de geldende Franse regels ingediend bezwaarschrift noodzakelijk.

  De zaak De Ruyter betrof heffing van sociale lasten door Frankrijk over een lijfrente uitkering van De Ruyter, die woonde in Frankrijk, maar in Nederland werkte en aldaar sociale lasten betaalde. In deze zaak heeft de Conseil d’Etat nu bepaald dat deze Franse heffing in strijd is met het Europese recht.

  De verwachting is dat de Franse overheid de Franse belastingdienst zal instrueren de op correcte wijze ingediende bezwaarschriften te honoreren en tot restitutie van de betaalde sociale lasten over te gaan.

  Past de Franse overheid deze uitspraak niet direct toe, dan zal naar verwachting de Europese Commissie, die over deze materie ook reeds twee procedures bij het Europese Hof van Justitie aanhangig had gemaakt, Frankrijk langs die weg alsnog tot de orde roepen.

  Teneinde een tijdige afhandeling van uw bezwaarschrift te bevorderen raden wij u dringend aan zo snel mogelijk alsnog een bezwaarschrift door ons te laten voorbereiden en in te dienen. De verwachting is dat een stormloop van bezwaarschriften zal plaatshebben en dat in volgorde van binnenkomst zal worden afgewikkeld. De Franse belastingdienst heeft overigens al naar buiten gebracht dat zij over deze materie geen vragen zullen beantwoorden.

  Neem vrijblijvend contact met ons op indien dit u aangaat. Wij zijn gaarne bereid u in deze te ondersteunen.

  France Estate Services

  Telefoon: 070 3605101 of 0653813535
  Email: info@franceestateservices.com

  Aanmelden nieuwsflits
  U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsflits.