• Vragen of contact?

 • +31 (0)70 360 5101

  OG-transacties vinden plaats, ondanks de beperkingen van de Covid-19 confinement.

  Ontwikkelingen op de FRANSE OG-MARKT

  12 MEI 2020

  Wij lezen in de Figaro van begin deze maand dat een van de grotere Franse makelaarsorganisaties haar leden in staat heeft gesteld om og-transacties, ondanks de beperkingen van de Covid-19 confinement, toch doorgang te laten vinden. Wij constateren dat de meeste makelaars(-organisaties) dat eveneens hebben gedaan. Bezoeken met makelaars aan te koop staande huizen mogen nu zelfs weer (onder bepaalde voorwaarden) worden gedaan. Voor potentiële kopers kan het nu zeer nuttig zijn om een virtuele rondleiding van een door hen geselecteerd object te krijgen opdat aan de hand daarvan het selectieproces efficiënter afgewikkeld kan worden. Deze virtuele rondleidingen worden door deze Corona-crisis steeds veelvuldiger mogelijk gemaakt.

  Wij constateren dat ondanks de Covid-19 beperkingen uiteindelijk de lopende en nieuwe og-transacties vlot getrokken en afgehandeld kunnen worden.  De indicateur Drimki/BVA vermeldde dat in februari 17% van de Fransen voornemens was in 2020 een onroerend goed aankoop te doen terwijl dit percentage eind maart, midden in de periode van confinement, slechts gedaald was tot 15%. Redenen hiervoor blijven altijd verhuizingen en echtscheidingen, maar ook de neiging van Fransen om in tijden van economische crisis in stenen en grond te vluchten. De beperkingen, die in de periode van de confinement golden ten aanzien van het naar buiten gaan, hebben daarbij een besef doen ontwaken dat men behoefte heeft aan de mogelijkheid van een tuin of terras. Zulks wordt gemakkelijker gevonden buiten de grote stad. Voor appartementen geldt een toenemende belangstelling voor balkons.

  Men verwacht voorlopig geen schokkende veranderingen in het prijsniveau van Frans onroerend goed. Voor degenen die een financiering behoeven of wensen verwacht men dat de hypotheekrente van de Franse banken voorlopig niet noemenswaardig zal stijgen en dat er ook niet veel zal veranderen in de bereidheid van Franse banken om  te willen financieren.

  Er lijkt een gezonde belangstelling gegroeid te zijn voor huizen, goed bereikbaar per trein, autoweg, of vliegveld, binnen redelijk bereik van een stad met alle noodzakelijke voorzieningen, met goede internet-verbinding en voldoende extra ruimte voor télé-travail.