• Vragen of contact?

 • +31 (0)70 360 5101

  Plus value

  • Fiscaal vertegenwoordiger niet langer verplicht voor EU-ingezetenen voor aangifte plus value bij verkoop huis in Frankrijk.
  • Tarief plus value (exclusief 15,5% sociale lasten) óók voor niet EU-ingezetenen naar 19%.
  • Nog geen uitspraak van Het Europese Hof over geldigheid van de heffing sociale lasten in de plus-value. Het blijft van belang tijdig bezwaar in te dienen.

  NIET LANGER VERPLICHTE FISCAAL VERTEGENWOORDIGER VOOR EU-INGEZETENEN

  Vanaf 2015 geldt voor inwoners van de EU niet langer de verplichting een fiscaal vertegenwoordiger aan te stellen, die voor de correcte aangifte en betaling jegens de Franse Staat verantwoordelijk is, hetgeen voor een verkoper extra kosten tot vaak 1% van de verkoopprijs met zich meebracht. Wel blijft het voor de verkoper van groot belang een zo gunstig mogelijke en fiscaal acceptabele aangifte te doen.

  De berekening en de aangifte van de plus-value winst blijft een ingewikkelde zaak waarvoor het aan te bevelen is een specialist in te schakelen, waarbij wij u graag van dienst zijn. In hoofdlijnen is de te belasten winst: de verkoopprijs minus de aankoopprijs, onder aftrek van naar keuze het bedrag aan aankoopkosten of 7,5% van de koopprijs, minus naar keuze aftrek na 5 jaar van 15% van de aankoopprijs of de werkelijke kosten van verbeteringen en uitbreidingen (mits aangetoond door Franse met BTW belaste facturen, waaruit de verbouwingen duidelijk blijken). Ook de betalingsbewijzen (bankoverschrijvingen) dienen te worden overgelegd.

  Over deze laatste kosten bestaat veel onduidelijkheid. Gedegen kennis van wat wel en niet onder de aftrekbare posten valt is een vereiste om tot een gunstige, maar juiste aangifte te komen. De heffing bedraagt 19% (nu ook voor EU-ingezetenen, die tot dit jaar in een veel hoger tarief n.l. 33 1/3% vielen), met een afschrijving gedurende 22 jaar..

  De heffing van 15,5% sociale lasten over de plus-value winst geldt voorlopig nog met een afschrijving gedurende 30 jaar. Het is nog steeds wachten op de uitspraak van het Europese Hof of deze heffing van 15,5% sociale lasten over de gemaakte winst bij verkopen van huizen in Frankrijk door niet-ingezetenen rechtmatig is. Het is tot behoud van uw rechten aan te bevelen direct bij verkoop reeds bezwaar tegen deze heffing te maken, zodat bij gunstige uitspraak u het teveel betaalde terugkrijgt. Er bestaat namelijk onzekerheid over de termijn, waarbinnen een bezwaarschrift ingediend moet worden. Neem voor verdere informatie, het begeleiden van de aangifte en/of het aantekenen van bezwaar tegen de heffing van sociale lasten in de plus-value winstbelasting contact met ons op.

  France Estate Services

  Telefoon: 070 3605101 of 0653813535
  Email: info@franceestateservices.com

   

   

   

  Aanmelden nieuwsflits
  U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsflits.