• Vragen of contact?

 • +31 (0)70 360 5101

  Plus value

  UITSPRAAK van het Europese Hof op 26-2-2015

  Heffing sociale lasten in de Plus-Value bij verkoop van huizen in Frankrijk door buitenlanders (preciezer: een ieder die in een ander EU-land sociale lasten betaalt) is in strijd met het Europese recht. Het is van groot belang zo snel mogelijk officieel bezwaar in te dienen.

  Het Europese Hof heeft uitgemaakt (in het arrest in zaak C-623/13) dat het onderdeel sociale lasten in de plus-value heffing in Frankrijk (ingevoerd augustus 2012) door een elders in de EU aan sociale lasten onderworpen persoon, in strijd is met het Europese recht. In deze zaak ‘de Ruyter’ ging het over andere inkomsten dan die uit verkoop van onroerend goed, maar uit deze uitspraak kan als algemene regel worden afgeleid dat men slechts in één lidstaat onderworpen kan worden aan de heffing van sociale lasten. Het Hof voert aan dat anders een dergelijk persoon ten opzichte van in Frankrijk wonende personen ongelijk zou worden behandeld omdat deze personen alleen aan het Franse sociale zekerheidsstelsel hoeven bij te dragen.

  Het is om 2 redenen van groot belang om zo snel mogelijk officieel bezwaar in te dienen bij de Franse fiscus. Enerzijds om uw rechten veilig te stellen, waarvoor een verjaringstermijn geldt. Anderzijds om een zo gunstig mogelijke positie te verwerven in de volgorde van behandeling van het te verwachten grote aantal bezwaarschriften.

  Het is niet te verwachten dat de Franse overheid de ten onrechte geheven ‘prélèvements sociaux’ (sociale lasten) zomaar spontaan gaat terugbetalen aan de rechthebbenden. Zelfs valt te verwachten dat elke aanleiding, als niet correct of niet geheel volledig ingediende bezwaarschrift, door de Franse overheid zal worden aangegrepen om het bezwaar af te wijzen. Daarom is het van groot belang om hiervoor een specialist in te schakelen.

  Neem voor verdere informatie of het aantekenen van bezwaar tegen de heffing van sociale lasten in de plus-value winstbelasting contact met ons op.

  France Estate Services

  Telefoon: 070 3605101 of 0653813535
  Email: info@franceestateservices.com 

   

   

   

  Aanmelden nieuwsflits
  U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsflits.