• Vragen of contact?

 • +31 (0)70 360 5101

  Plus-valuebelasting: Eerste terugbetalingen zijn een feit!

  Eerder berichtten wij u al dat het Franse Ministerie van Financiën heeft erkend dat de heffing van sociale lasten bij buitenlanders die in eigen (EU-)land ook sociale lasten moeten betalen, onrechtmatig is.

  Hebt u deze “prélèvements sociaux” vóór 1 januari 2016 bij de verkoop van uw 2e woning in Frankrijk moeten betalen, dan kunt u deze nu met succes terugvragen bij de Franse Belastingdienst, mits u dit binnen de geldende verjaringstermijn doet.

  Overigens, wij laten door Franse gespecialiseerde advocaten onderzoeken of dit ook mogelijk is indien deze verjaringstermijn is verstreken. Het lijkt erop dat zulks het geval kan zijn. Daarom raden wij u om zich ook in dat geval bij ons te melden.

  Omdat over de teveel betaalde bedragen ook een vertragingsrente moet worden vergoed, blijkt de Franse belastingdienst inmiddels enige voortvarendheid aan de dag te leggen met de terugbetalingen. Onlangs mochten de eerste bezwaarmakers derhalve restitutie van de door hen betaalde lasten met rente ontvangen.

  Het blijft zaak tijdig een bezwaarschrift in te dienen, voor zover u dit nog niet hebt gedaan; van automatische terugbetaling zal immers nooit sprake zijn. Ook verdient het aanbeveling u door een specialist ter zijde te laten staan, zodat u niet onnodig over allerlei formaliteiten struikelt. Wij adviseren u om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in te dienen; de stapels af te handelen bezwaarschriften worden immers almaar hoger. Bovendien verloopt aan het eind van dit jaar voor velen de termijn om dit met succes te doen.

  Diegenen die hun 2e woning na 1 januari 2016 verkocht hebben of nog verkopen bevinden zich helaas in een minder comfortabele positie. De Franse overheid heeft immers de wetgeving voor de heffing van de beruchte sociale lasten gewijzigd. Zij stelt zich nu op het standpunt dat de heffingen “nieuwe stijl” nu wèl in overeenstemming zijn met Europees verdragsrecht.

  Wij betwijfelen dat sterk en onderzoeken momenteel de mogelijkheden om ook tegen deze nieuwe heffingen met succes bezwaar te maken.

  U kunt zich geheel vrijblijvend bij ons aanmelden, waarna wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen op dit punt.

  Voor het indienen van bezwaarschriften werken wij samen met mr Hanno Wols van Hanno Wols Advocatuur in Den Haag, bereikbaar via info@hannowols-advocatuur.nl.

  France Estate Services

  Telefoon: 070 3605101 of 0653813535
  Email: info@franceestateservices.com

   

   

   

  Aanmelden nieuwsflits
  U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsflits.