• Vragen of contact?

 • +31 (0)70 360 5101

  Privacy Policy

  PRIVACY VERKLARING

  FRANCE ESTATE SERVICES (hierna: ‘wij’ of ‘ons’) verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: naam, adres, emailadres, rekeningnummer en overeenkomsten die van toepassing zijn op uw situatie, maar ook gegevens die u wellicht onbewust achterlaat zoals uw IP-adres.

  Naast de informatie die u zelf verstrekt, kunnen wij, met uw toestemming, informatie verzamelen bij derde partijen, zoals bij de notarissen, makelaars en openbare bronnen (internet etc.). Deze gegevens kunnen zowel voor als tijdens de dienstverlening worden opgevraagd.

  Waarom hebben wij deze informatie nodig?

  Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. Wij verstrekken bepaalde gegevens uitsluitend aan derde partijen indien dat noodzakelijk is om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken.

  Hoe wordt de informatie door ons bewaard?

  De door ons verkregen informatie wordt deels op papier en deels digitaal beveiligd bewaard en opgeslagen. Wij slaan deze informatie digitaal op in de Cloud van Google Drive. Alleen medewerkers en met ons samenwerkende derde partijen hebben toegang tot de gegevens en mogen deze uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor France Estate Services de gegevens verwerkt. De derde partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben allen een strikte geheimhouding verklaring getekend of hebben beroepsmatig een wettelijke geheimhoudingsplicht.

  Met wie wordt de verkregen informatie gedeeld?

  Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening zoals met u overeengekomen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

  De gegevens zullen wij op geen enkele manier gebruiken met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van data.

  Nieuwsbrieven, nieuwflitsen en ander nieuws (hierna:  ’Nieuwsbrieven’)

  Indien u zich heeft aangemeld voor onze Nieuwbrieven, bewaren wij uw emailadres op de website van Inboxify. Wij sturen alleen nieuwsbrieven als u zich hiervoor heeft aangemeld.  Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

  Cookies

  Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek van onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak.  Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

  Google Analytics (en dergelijke)

  Wij maken gebruik van o.a. Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

  Beveiliging

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Mocht u menen dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, hetzij telefonisch 070 3605101 of per email: info@franceestateservices.com.

  Informatie, inzage, wijziging en verwijdering

  U kunt te allen tijde bij ons opvragen welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en waarvoor wij deze gebruiken.

  Wilt u uw persoonsgegevens aanvullen of verbeteren ingeval van onjuistheid of onvolledigheid? Laat het ons weten, dan passen wij uw persoonsgegevens aan.

  U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te verwijderen. Dit is niet mogelijk in het geval de wet of de rechter ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

  Hoe lang bewaart France Estate Services de informatie?

  Uw persoonsgegevens worden voor een periode van zeven jaar na afsluiting van uw dossier bewaard en in geval van afspraken met een verjaringstermijn tot na de vervaldatum van de verjaringstermijn en/of zo lang de wet en/of de rechter ons verplicht om uw gegevens te bewaren.

  Wijzigingen

  Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van ons privacyverklaring kunt u terugvinden op onze website: www.franceestateservices.com

  Klachten

  Indien u een klacht wilt indienen kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen:  telefoonnummer 070 3605101 • e-mail: info@franceestateservices.com

  Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Februari 2019